Hopp til hovedinnhold

Fremdriftsplan Rehabilitering

Skrevet av stian den 28. februar 2024
Oversikt blokker

Oversikt framdriftsplan – fasade rehabilitering:

Blokk 1 (DHV 141-147) – oppstart mandag 05.02.2024
Uke 4-5 : Rigg
Uke 6-12 : Stilas og på-foring
Uke 7-12 : Gjerde og rivning
Uke 12 : Vindu og gesimsbeslag
Uke 13 : Påske
Uke 14-15 : På-foring
Uke 14-18 : Vindu
Uke 14-19 : Beslag
Uke 14-16 : Tekking av balkong
Uke 16-21 : Fasadeplater
Uke 17-21 : Rivning av rekkverk
Uke 17-22 : Remontering
Uke 18-22 : Rekkverk
Uke 32-33 : Malerarbeid
Uke 37-38 : Hovedinngangsdør

Blokk 2 (DHV 149-155) – oppstart mandag 26.02.2024
Uke 9-10 : Stillas
Uke 10-12: Gjerde, rivning, på-foring
Uke 13 : Påske Uke 14-16: Rivning
Uke 14-18: På-foring
Uke 15-20: Vindu
Uke 16-21: Beslag, gesimsbeslag
Uke 17-22: Fasadeplater
Uke 17-19: Tekking balkong
Uke 18-22: Rekkverk
Uke 19-23: Rivning rekkverk
Uke 19-24: Remontering
Uke 20-24: Rekkverk
Uke 34-35: Malerarbeid
Uke 38-40: Asbest og hovedinngangsdør

Blokk 3 (DHV 157-163) – oppstart mandag 22.04.2024
Uke 17-18: Stillas, gjerde
Uke 19-25: Rivning
Uke 20-25: På-foring
Uke 22-27: Vindu
Uke 24-28: Beslag, gesimsbeslag
Uke 25-28: Fasadeplater
Uke 26-28: Tekking balkong
Uke 27-28: Rivning rekkverk, remontering
Uke 28 : Rekkverk
Uke 29-31: FERIE
Uke 32-34: Rivning rekkverk, beslag, fasadeplater
Uke 32-35: Remontering, rekkverk
Uke 36-37: Malerarbeid
Uke 40-42: Asbest og hovedinngangsdør

Blokk 4 (NB 92-94) - oppstart mandag 06.05.2024
Uke 19-20: Stillas, gjerde
Uke 21-26: Rivning
Uke 22-27: På-foring
Uke 23-28: Vindu
Uke 25-28: Beslag, gesimsbeslag
Uke 27-28: Fasadeplater, tekking balkong
Uke 29-31: Ferie
Uke 32 : Vindu, tekking balkong
Uke 32-35: Rivning rekkverk
Uke 32-33: Beslag
Uke 32-36: Fasadeplater
Uke 32-37: Remontering, rekkverk
Uke 38-39: Malerarbeid
Uke 42-44: Asbest og hovedinngangsdør

Blokk 5 (NB 86-88) - oppstart mandag 03.06.2024
Uke 23-24: Stillas, gjerde
Uke 25-28: Rivning
Uke 27-28: Vindu, på-foring
Uke 29-31: Ferie
Uke 32 : Rivning, gesimsbeslag
Uke 32-35: På-foring
Uke 32-36: Vindu
Uke 32-37: Beslag
Uke 33-40: Fasadeplater
Uke 34-36: Tekking balkong
Uke 35-38: Rivning rekkverk
Uke 36-41: Remontering, rekkverk
Uke 44-46: Asbest og hovedinngangsdør

Blokk 6 (NB 76-78) – oppstart mandag 29.07.2024
Uke 31-40: Gjerde, rivning, rivning rekkverk
Uke 31-39: Stillas, påforing
Uke 34-39: Vindu
Uke 36-41: Beslag, gesimsbeslag
Uke 36-38: Tekking av balkong
Uke 37-42: Fasadeplater, remontering
Uke 38-42: Rekkverk
Uke 46-48: Asbest og hovedinngangsdør

Blokk 7 (NB 82-84) – oppstart mandag 26.08.2024
Uke 35-40: Gjerde, rivning
Uke 35-42: Stillas, på-foring
Uke 38-45: Vindu
Uke 39-44: Beslag, gesimsbeslag
Uke 40-45: Fasadeplater
Uke 41-43: Tekking balkong
Uke 42-45: Rivning rekkverk
Uke 42-46: Rekkverk
Uke 43-48: Remontering
Uke 48-50: Asbest og hovedinngangsdør

Blokk 8 (NK 29) – mandag 16.09.2024
Uke 38-39: Stillas
Uke 39-44: Gjerde, rivning
Uke 41-46: På-foring, tekking av balkong
Uke 42-46: Vindu
Uke 44-47: Beslag, gesimsbeslag, rivning av rekkverk
Uke 45-48: Fasadeplater
Uke 46-49: Rivning rekkverk, remontering
Uke 47-49: Rekkverk
Uke 1-3 2025: Asbest og hovedinngangsdør

Blokk 9 (NK 27) – oppstart mandag 28.10.2024
Uke 44-45: Stillas
Uke 45-50: Gjerde, rivning, tekking balkong
Uke 47-50: På-foring
Uke 48-50: Vindu
Uke 49-50: Beslag, gesimsbeslag
Uke 50 : Fasadeplater
Uke 51-52: Se info fra ÅBF
Uke 1 2025: Vindu
Uke 1-2 : Beslag, rivning rekkverk
Uke 1-3 : Fasadeplater
Uke 1-4 : Rivning rekkverk, remontering
Uke 2-4 : Rekkverk
Uke 3-5 2025: Asbest og hovedinngangsdør

Info fra ÅBF: Påske og uke 51 er reduserte arbeidsuker hvor det erfaringsmessig er usikkerheter rundt bemanning og timeforbruk. Her er det derfor satt opp som ferie i fremdriftsplanen men er i realiteten ordinære uker.


Utviklet av Oneiros as