Hopp til hovedinnhold

Ny avfalls sortering

Skrevet av stian den 28. februar 2024

Sælensminde brl – har hatt oppstart av nytt system vedr boss sortering for plast og matavfall i laget. Styret har i den senere tid fått henvendelser og anmodninger fra beboere som ønsker at laget skal ha et bedre og miljøvennlig system vedr sortering av plast og matavfall. Med tilførsel av plast containere og matavfall igloer/spann vil det bli en mye bedre miljømessig sortering av avfallet i borettslaget, noe som også vil gi en økonomisk gevinst.

Plassering av de forskjellige containere blir følgende:

1. Ved Dag Hammarskjøldsvei 155 tar vi inn 1 stk 6m3 papircontainer og bytter den ut med 1 stk 6m3 plastcontainer. Like ved glass- og metallemballasje igloen står der allerede en papircontainer.

2. Ved Dag Hammarskjøldsvei 147 vil der i tillegg komme 1 stk iglo for matavfall.

3. Ved Nebbestølen 92 byttes ut 1 stk 4m3 med restavfall til 1 stk 6m3 restavfall. I tillegg vil der komme 240 liter spann til matavfall. Her er der for trangt ikke plass for bilen som tømmer mat igloer, derfor spann. Papircontainer blir stående.

4. Ved Nebbestølen 82 vil 1 stk 6m3 med restavfall bli byttet ut med 1 stk 6m3 plastcontainer. I tillegg kommer der 240 liter spann for matavfall.

5. Plast og papir blir avhentet 1 gang pr måned. Matavfall og restavfall blir avhentet ukentlig.

Matavfall: Når det gjelder informasjon om innsamling av matavfall, vil hver beboer få utdelt i første omgang, papirposer med tilhørende plast kurv samt informasjon om hva som skal kastes i matavfallet. Infoen står også på papirposene. Dette betyr at det ikke lenger skal kastets matavfall i restavfall containere!!
Påfyll av papirposer til matavfall kan avhentes gratis på Oasen hos Meny da BIR har avtale om dette. De arbeider også med å få til en avtale om papirposer hos KIWI/Oasen.


Utviklet av Oneiros as